Upcoming JobFair(Company)

Amdar Dr. Anil Bonde Job Card

2019-07-01

Morshi

Srujan Foundation

2019-08-25

Karjat

Dhanashri Parivar

2019-09-01

Mangalwedha

Shri.Vikas Raut

2019-08-01

Kalamb

Shri. Rahul Thakare

2019-09-08

Arvi,Wardha

Adv.Shivajirao Jadhav

2019-09-07

Jawala Bajar

Amdar Shri.Ganpat Gaikwad

2019-08-28

Kalyan,East

Shri.Anil Raut

2019-08-31

Balapur

Shri.Shriram Satpute

2019-12-19

Barshi

Shri Vasant Borate

2020-01-30

pune

shri Vasant Borate

2020-02-03

pune